N-visioN lyrics

Rating: 6.86
Предвестника на Бурята
За "Лека Нощ"
Иди Си
Коато Свещта Догори
С.А.М.
Black & White (2005)
Nothing Else Matters
Едни Очи
Енигма
Кажи Ми
Не
Не Бива
Нощна Самота
Птичка
Смърт
Тихо...
Оптимум (2006)
Alone
Ангел На Мрака
Аутро
Безмълвен
Когато Те Няма
Кралицата На Нощта
Оковани
Само Моя
Смърт II
N-OIR (2007)
Daydream
N-OIR
On Stage
Rusted Dust
Silent Girl
The End
Епилог
Мъка
Невинна
Онази Любов
Откакто Ти
Ранен
Спомени
Стаята
All lyrics are property and copyright of their owners.